ไฮไลท์สัปดาห์นี้

เรื่องเด่นแพร่ข่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวประกาศ

ข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในรอบ 7 วัน

ยอดเข้าชมสูงที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่มีคนดูมากที่สุด

บทความ

อ่านข่าวทั้งหมด

อบต.เวียงทอง นำผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่...

อบต.เวียงทองนำผู้สูงอายุศึกษาดูงานณจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่...

แพร่เจ๋ง!!1ใน 10 จังหวัดนำร่อง จัดตั้งศูนย์ออกแบบ หรือ TCDC สาขาภูมิภาคแห่งใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567  นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหัดแพร่ เปิดเผยว่า เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีกับพี่น้องชาวเมืองแพร่...

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ประชุมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ ดำเนินงานตามกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม ทิศทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ...

เทศบาลต.ช่อแฮจัดอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ผู้อำนวยการ อปพร. เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)...

เทศบาลร้องกวางดูงานนำ อปพร.อบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ เทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง...

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พบปะเยี่ยมชมรร.เจริญศิลป์ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คุณปณิธิ ตั้งผาติ ประธานสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ คุณเอกชัย  วงศ์วรกุล ...

ประกาศแต่งตั้งรร.บ้านแม่หล่ายเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาสพป.แพร่เขต1

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า สพป.แพร่เขต 1 โดยนายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่เขต 1ได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สพป.แพร่เขต 1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน...