หน้าแรก โรงพยาบาลแพร่-ราม

โรงพยาบาลแพร่-ราม

โรงพยาบาลแพร่-ราม

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ที่อยู่ : โรงพยาบาลแพร่-ราม เลขที่ 3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
    เทศบาลเมืองแพร่ 54000
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 054 522 911
  • Facebook : โรงพยาบาลแพร่-ราม