พระเจ้าเหา

486
42
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

…มีคำพูดอันหมายถึงเก่าแก่เหลือเกินติดปากคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ว่า“โอ๊ย เก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาโน่น” ย่อมมีที่มาที่ไปครับ

…คำว่า“พระเจ้าเหา”นี้ใช้อ้างอิงกันบ่อยมากในกรณีที่ผู้พูดต้องการเน้นว่าเรื่องที่ตนพูดเป็นเรื่องโบราณเต็มที

…แต่มีมักไม่ใคร่มีใครทราบว่า“พระเจ้าเหา”นั้นมีองค์จริงหรือเรื่องราวปรากฏอยู่จริงหรือไม่.?

…ซึ่งคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความว่า “พระเจ้าเสียวเหา” หรือพระเจ้าเหา(น้อย)เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าหว่างตี้ปฐมกษัตริย์ของจีน (ครองราชย์ 2145-2055 ปี ก่อนพุทธศักราช (หรือเมื่อ เกือบ 5 พันปีมาแล้ว) อยู่ในราชสมบัติ 100 ปีมีพระอัครชายา 5 องค์

…พระนางชีเลงสี พระมารดาพระเจ้าเหา(น้อย) เป็นพระอัครชายาที่ 1 มีพระโอรส 3 องค์คือ-
1. ชังฮี 
2. พระเจ้าเหา(น้อย) 
3. หล่งเมี้ยว

…พระเจ้าเหา(น้อย) เป็นพระโอรส อันดับที่ 2 พระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อปีมะโรง 2045 ปี ก่อนพุทธศักราชและสวรรคตเมื่อปีเถาะ 1971 ปีก่อนพุทธศักราช

…พระองค์เป็นต้นตระกูลไทยซึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์จีนมีชัดแจ้งอยู่ว่าเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเหานี้ ได้รับพระราชทานตราตั้งราชกูล “ไทไท”เป็นฐานันดรศักดิ์ประจำตระกูล

…ฉะนั้นพระเจ้าเหาจึงนับว่าทรงเป็นต้นตระกูลไทยและว่าเป็นบรรพบุรุษของไทยดังที่บรรพบุรุษไทยแต่โบราณกาลที่มักอ้างเสมอว่า“คนไทยนี้เป็นลูกหลานพระเจ้าเหา”

…รูปถ่ายพระบรมศพพระเจ้าเหา(น้อย) พระมหากษัตริย์ ต้นตระกูลไทยพระบรมศพนี้ อยู่ ณ เมืองจูฟู มณฑลซานตุง (ซัวตัง)

(ภาพ:-จากหนังสือประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน โดย ลิขิต ฮุนตระกูล )
ที่มา :- หนังสือรู้รอบโลก, ทีมวิชาการบัณฑิตแนะแนว