เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธของสัปดาห์

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน...

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.- 2564-2565

ตำรวจ สภ.ร้องกวาง บุกรวบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติด รวบได้ชาย 3 หญิง 1

เหตุการณ์จับกุมวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นของวันที่ 30พ.ย.64 เวลา 16.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ร้องกวาง โดยการอำนวยการและสั่งการโดย พ.ต.อ.วิชา กันทาสุข ผกก.สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ พ.ต.ท.ชัยชาญ ตาตระกูล สวป.สภ.ร้องกวาง ชุดจับกุมประกอบด้วย ร.ต.อ.เจริญ นุ่มนวล...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมใจจ.แพร่ มอบถังน้ำ ผ้าห่มฯผู้ประสบภัยต.ช่อแฮ

 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานในการมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 20,000 ลิตร และผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค  200 ชุด ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ตามที่งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้า กิจกรรมทำกระเป๋าย่าม และกิจกรรมตัดเย็บเสื้อจากผ้ามัดย้อมกัดลายพร้อมปัก ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก...

ประธานสภาวัฒนธรรมจ.แพร่ปลื้มกมธ.วิสามัญการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แต่งตั้งเป็นคณะทำงานรพ.สมเด็จพระยุพราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มี คำสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ 11 /2564เรื่อง ตั้งคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา ติดตาม และดำเนินงานเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ รวมทั้งศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริและเผยแพร่ไปสู่ประชาชน ตลอดจนตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น

เทพนารีรับเกียรติบัตร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับดีมาก ปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ มอบเกียรติบัตร สถานรับเลี้ยงเด็กเทพนารีเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับดีมาก ( 95.51 คะแนน ) ประจำปี 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี นายสิทธิเดช...

2 ทีมนักการเมืองรุ่นใหม่ ภายใต้กลุ่มพลังใหม่ พัฒนาท้องถิ่น คว้าชัยชนะเลือกตั้ง นายก อบต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ทั้ง 57 แห่ง ใน จ.แพร่ ผลออกมาแล้วนั้น ปรากฏว่า ที่เป็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มพลังใหม่ พัฒนาท้องถิ่น อ.สอง ซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจ...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาเว็บไซต์และการสร้าง Application ให้ทันโลกยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนางสุภา...

ผลคะแนนว่าที่นายกอบต.57แห่งของจ.แพร่อย่างไม่เป็นทางการ สมคิด ยอดสาร คะแนนมากสุด ส่วนว่าที่นายกอบต.หัวทุ่ง อายุน้อยสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานผลคะแนนว่าที่นายกอบต.57แห่งของ จ.แพร่ อย่างไม่เป็นทางการและที่น่าสนใจคือผู้ที่มีคะแนนสูงสุด นายสมคิด ยอดสาร เบอร์1 อบต.ร่องกาศ อบต.ขนาดใหญ่ ได้ 3,556คะแนน ต่ำสุด นายสมชาย ขอนวงศ์ เบอร์...

ข่าวล่าสุด