โรงเรียนเทพนารี ส่งทีมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือช่วยโรงเรียนอนุบาลแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือมายังโรงเรียนเทพนารี เพื่อจะทำการจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตลอดหลักสูตร...

โครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) รุ่นที่ 10 จัด “กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ คนดี เก่ง กล้า จังหวัดแพร่ (รุ่นที่ 10)”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) รุ่นที่ 10 จัด "กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ คนดี เก่ง กล้า จังหวัดแพร่ (รุ่นที่ 10)" สำหรับเยาวชนที่ผ่านค่ายเยาวชนสร้างชาติ ในหัวข้อ "การสร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรม...

จ.แพร่ บูรณาการ “รวมพลังคนแพร่แก้จน” และพัฒนาเป็นอยู่ของประชาชน เร่งซ่อม สร้างบ้าน 249 หลัง

วันนี้(19พ.ค.65) เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มิติด้านความเป็นอยู่” ของจังหวัดแพร่ โดยกำหนดดำเนินการซ่อม สร้างบ้าน...

นายกเสรีฯมอบหมายรองโผนฯร่วมประชุมอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองมอบหมายให้นายโผน เวียงนิล...

ข่าวล่าสุด