โรงเรียนบ้านในเวียงมีมติเอกฉัน ไปเรียนรวมโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่    จังหวัดแพร่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  เมื่อวันที่ 23 กุมถาพันธ์ 2567  โรงเรียนบ้านในเวียง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1)  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน   ณ  ห้องประชุมโรงอาหารโรงเรียนบ้านในเวียง  โดยในที่ประชุมมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  คณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นายกอนุวัธ นำคณะสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเกิ๋นพื้นที่ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น นายทศนาถ สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ส.อบต. ประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ...

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 25 ซอย 2 (ถนนยันตรกิจโกศล) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่...

(มีคลิป)รพ.แพร่แถลงข่าวประชาชนตอบรับดีเยี่ยม โครงการ“30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว“ ที่ จ.แพร่

https://youtu.be/g5Mcm_mWBUc คณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข และ รองเลขา สปสช. ตรวจเยี่ยมโครงการ“30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว“ ที่จ.แพร่  พบผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองในคลินิกเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการเฟสแรก ให้การตอบรับดีมาก เช้าวันที่ 23 ก.พ.67 เวลา 08.30 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร สปสช. และคณะ...

“รวิชญ์ วงศ์วรกุล”รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล ประธาน YEC แพร่ (นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดแพร่) และผู้จัดการ บจ.เอปิโตรเลียม จังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้สำเร็จในวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างให้นักศึกษารุ่นใหม่(ดาวรุ่ง) จาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย เนื่องในงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งนายรวิชญ์...

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ติดตามการทดลองใช้ร่างหลักสูตรลูกเสือรร.เทพนารี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่  ออกนิเทศ ติดตามการทดลองใช้ร่างหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย จังหวัดแพร่ ประเภทลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น สังกัด...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดอบรมต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.00 น. งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ บุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี 2567 กิจกรรมการจัดการอบรมต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุให้เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยนายโชคชัย พนมขวัญ...

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธุ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองแพร่

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้