เทศบาลเมืองแพร่-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีส่งมอบบ้าน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564...

นายอดุล เทพกอม เปิดอบรมแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 14 กันยายน 2564 ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ นายอดุล  เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570...

เทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับเอกสารยืนยันวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองแพร่ แต่มาทำงาน พักอาศัย รับราชการ หรือเปิดกิจการในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564...

อบต.บ้านปินอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของอบต.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน  นำโดยนางสาวยุพลพร  ศรีจันทร์แดง  นายก อบต.บ้านปิน และนางสุภาพร  ทิพย์เนตร ปลัด อบต.บ้านปินได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน วินัย...

เทศบาลเมืองแพร่ให้การต้อนรับผู้ว่าฯพะเยาและคณะอย่างอบอุ่น

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 08:30 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายโชคดี...

เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19กลุ่ม608

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย...

ด้วยความห่วงใยผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 5...

ร.ร.เทพนารี มอบเหรียญรางวัลคนเก่ง เทควันโดทั้งเหรียญทอง-เงินและทองแดง

นายสิทธิเดช  พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาและช่อดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียน นายภาณุพล  มิ่งขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด เหรียญทองและเหรียญเงินประเภทเดี่ยว รางวัลเหรียญทองประเภทคู่...

เทศบาลเมืองแพร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเหตุการณ์และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2564 ประกอบด้วยเรื่องความคืบหน้าของกระบวนการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

เทศบาลเมืองแพร่ ระดมเจ้าหน้าที่ปูพรมลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ทั้ง 18 ชุมชน

ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองคลัง สำนักปลัดเทศบาล กองการเจ้าหน้าที่...

ข่าวล่าสุด