นายกเสรีฯมอบหมายรองโผนฯร่วมประชุมอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองมอบหมายให้นายโผน เวียงนิล...

อบต.เวียงทอง ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล “อำเภอสูงเม่นคัพ”

วันที่16 พฤษภาคม เวลา 19.00 น.นายเสรี เวียงนาค นายก อบต.เวียงทองและคณะผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลของชมรมกีฬาตำบลเวียงทอง ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1...

นายกเสรีฯนำทีมคณะผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงไหว้พระธาตุสรีศรีไชยาเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายจำเริญ จินดาเสน นายโผน เวียงนิล...

นายกเสรีฯลงสำรวจไฟแสงสว่างริมท่าน้ำยมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไชยามาตย์ หมู่ที่1...

เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลร้านค้าเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองแพร่...

ข่าวล่าสุด