งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรแจ้งข่าวพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรแจ้งว่ากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 "ผู้ใดมีความประสงค์ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น" "ผู้ใดมีความประสงค์ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น" โดยสามารถขอแบบฟอร์มใบอนุญาตได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-624257...

(มีคลิป)ชาวบ้านอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำยมทำเป็นเขตอภัยทานที่ท่าน้ำยมหน้าวัดถ้ำแก่งหลวง

https://youtu.be/2ttlk2b_0FUวันที่ 23 มี.ค.64 นายเจริญ ปุกแก้ว ผญบ.แก่งหลวง ม.5 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ ให้การต้อนรับนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง ที่มาเที่ยวชมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดแม่น้ำยม...

(มีคลิป)เทศบาลเมืองแพร่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี

https://youtu.be/Q6qUfBuqxx4วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ โดยงานสัตว์แพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลนาจักร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารสู่มาตรฐานอาหารสะอาด

งานสาธารณะสุข สำนักงานปลัด อบต.นาจักร ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลนาจักร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาจักร โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่งานสาธารณะสุข อบต.นาจักร...

เทศบาลเมืองแพร่กำหนดการประชาคมจัดทำแผนชุมชน

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่ รายงานว่า ตามที่เทศบาลเมืองแพร่ ได้ดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนผังของเทศบาล ( กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน ) ประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน โดยการจัดทำแผนชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา...

เทศบาลช่อแฮBig Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

.....เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสวัสดิ์ศรี  ยิ้มศิริ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อแฮ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระธาตุช่อแฮ จิตอาสา พลังมวลชน ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ดำเนินกิจกรรม...

อบต.นาจักรห่วงใยชาวบ้านขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของจ.แพร่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19

.......งานสาธารณสุข อบต.นาจักร เผยว่า ได้รับมอบหมายและสั่งการให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร่......ดังนั้นอบต.นาจักร จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นตำบลนาจักร ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อสุขภาวะที่ดีของตำบลนาจักร

โรงบรรจุก๊าสหุงต้มWECที่บรรจุแก๊สแบรนด์ พีเอพี(PAP Gas ) ยันได้มาตรฐานยึดมั่นในคุณธรรรมจริยธรรมซื่อสัตย์กับลูกค้า

.......เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.คงวิทย์  ดวงใน (ดร. อาร์ม) Founder & CEO โรงบรรจุก๊าสหุงต้ม WEC ที่บรรจุแบรนด์ พีเอพี แก๊ส (PAP...

ผวจ.แพร่ทำบุญพิธีถวายเครื่องสักการะและลงนามบนผืนผ้าห่มพระธาตุเจดีย์จอมสวรรค์ วัดศิลปะแบบไทยใหญ่

.........เมื่อช่วงเช้าวันที่  26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะต่อองค์พระประธานและลงนามบนผืนผ้าห่มพระธาตุเจดีย์จอมสวรรค์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพี่น้องชาวไทใหญ่ในอดีต​ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ณ วัดจอมสวรรค์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่...

อบต.แม่ยมร่วมกับอ.เมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

............เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2564 นายเงิน จันตะปะตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ อำเภอเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้กิจกรรม  ปณิธานความดี...

ข่าวล่าสุด