สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ประชุมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ ดำเนินงานตามกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม ทิศทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ และการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมแรงงาน นอกระบบจังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการชมรมแรงงานนอกระบบและสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ในการประชุมครั้งนี้นางสาวนันทรัตน์  วิเศษไพฑูรย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ นายวัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี นางสิรินพร หงษ์ชัย ประธานบิสคลับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน,สินค้าของฝากของดีเมืองแพร่,...

เทศบาลต.ช่อแฮจัดอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ผู้อำนวยการ อปพร. เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 โดยมีนางดวงพร  รองเดช  ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและพนักงานร่วมพิธีเปิดอบรมทบทวนฯ อปพร.ในวันนี้ โดยจะมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และได้เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน...

เทศบาลร้องกวางดูงานนำ อปพร.อบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ เทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือสังคมตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั้น โดยกิจกรรมในวันแรก เป็นการให้ความรู้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย...

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พบปะเยี่ยมชมรร.เจริญศิลป์ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คุณปณิธิ ตั้งผาติ ประธานสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ คุณเอกชัย  วงศ์วรกุล  ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์แพร่ พร้อมกับผู้นำองค์กร,สมาคม,ชมรมฯ ชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดแพร่ ,คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ,ผู้บริหารฯ,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ ให้การต้อนรับ ท่าน เฉิน ไห่ ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ท่านได้พบปะและเยี่ยมชมโรงเรียนเจริญศิลป์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่...

ประกาศแต่งตั้งรร.บ้านแม่หล่ายเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาสพป.แพร่เขต1

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า สพป.แพร่เขต 1 โดยนายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่เขต 1ได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สพป.แพร่เขต 1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ในหัวข้อเรื่องสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนนั้น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ประกาศแต่งตั้งให้ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย...

เทศบาลตำบลร้องกวางจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือสังคมตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28...

อบต.เด่นชัย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย นำโดย นายสมชาย ขอนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 4,5,8 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน...

อบต.นาจักรจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นายธนวัฒน์  ทิพย์หทัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด และหน่วยงานราชการต่าง...

อบต.เวียงทองตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ่อขยะเพื่อเครื่องจักรกลมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายเอนก สบายสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียงทอง ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น...

เทศบาลเมืองแพร่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง นายโชคชัย พนมขวัญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2567  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ดังนี้1. การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย2. การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษอังกฤษ...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้