เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ตามที่งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้า กิจกรรมทำกระเป๋าย่าม และกิจกรรมตัดเย็บเสื้อจากผ้ามัดย้อมกัดลายพร้อมปัก ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ย.64 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง สอดคล้องนโยบายจังหวัดแพร่ “จังหวัดสะอาด...

เทศบาลเมืองแพร่ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยให้กับร.ร.ในสังกัด

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันพฤหัสบดีที่ 25...

นายกฯอนุวัธร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่, นายโชคชัย พนมขวัญ...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง...

อบจ.แพร่ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2564

แจ้งถึงประชาชนเขตอบต.นาจักรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้คลิ๊กแจ้งได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาจมีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย.และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564สามารถกดลงทะเบียนตามลิงค์นี้https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/?fbclid=IwAR3-hNOc-s_0UVCj9calYIJwfMcDHXUYzsXKGovkXvQFpduiw3ZtVHwdfk0#/main

อบต.นาจักรเดินรณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้าย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลนาจักร จัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ บริการให้ยืมรถจักรยานฟรี

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ให้บริการยืมรถจักรยาน ฟรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถนำรถจักรยาน ปั่นชมและสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของชาวเมืองแพร่ ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

(มีคลิป)เทศบาลเมืองแพร่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”เข็มที่2ชุดสุดท้าย

https://youtu.be/KlPssfZop_Uวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 เป็นวันสุดท้ายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ รวมทั้งผู้ที่อยู่นอกเขตแต่มีหลักฐานการทำงานหรือพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแพร่...

ข่าวล่าสุด