นายกอนุวัธฯมอบหมายสจ.ปิ้นนำเครื่องจักรกลเป่าล้างบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ้านกวาง

94
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 12 กพ.2567 นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้กองช่าง อบจ.แพร่ พร้อมด้วย นายทศนาถ สำเนียง(สจ.ปิ้น) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3 นำเครื่องจักรกล เพื่อทำการเป่าล้างบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากท่อน้ำตัน น้ำขุ่นข้น ดำ ไม่สะอาด ทำให้ไม่สามารถ ใช้น้ำในการบริโภค อุปโภคได้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลบ้านกวาง  จำนวน 4 บ่อ 

โดยนายสิงหา ข่มอาวุธ นายก อบต.บ้านกวาง ได้ให้การสนับสนุน งบดำเนินการ น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา จาก อบต.บ้านกวาง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเป็นอย่างดี ชาวบ้าน ขอขอบคุณนายกอนุวัธ วงค์วรรณ ที่อนุมัติ เครื่องจักรกล ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นอย่างสูง