ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และคณะร่วมพิธีเปิดงาน ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

36
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567นายอัครวัฒน์  ธีรรัฐนิธิคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยนายกฤตานนท์  ถนอมทรัพย์ทวี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นางกรภัทร  กลิ่นจันทร์ ผจก.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567

โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ฯพณฯ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย และนักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ ลานหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) และลานข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ เวทีกลางงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ณ ลานข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่