เทศบาลเมืองแพร่ เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล

33
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 15  พฤษภาคม  2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.  นายโชคชัย  พนมขวัญ  นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือถุงยังชีพและผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 16 ราย ได้แก่ 1.ชุมชนหัวข่วง จำนวน 1 ราย 2.ชุมชนศรีชุม จำนวน  2 ราย 3.ชุมชนเชตะวัน จำนวน 4 ราย 4.ชุมชนร่องซ้อ จำนวน 4 ราย 5.ชุมชนน้ำคือ จำนวน 2 ราย 6.ชุมชนเหมืองแดง  จำนวน 1 ราย 7.ชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)