เทศบาลเมืองแพร่ ชวนมา“ตักบาตรบนเมก”ทุกเช้าวันพุธ

7
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ชุมชนหัวข่วง ชุมชนศรีชุม ชุมชนพงษ์สุนันท์ คณะครูเทศบาลที่ได้โอนย้ายมาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ทุกท่าน สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่ ชมรมช่างเสริมสวยเทศบาลเมืองแพร่ และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมใจทำบุญตักบาตร ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก)

จากนั้นรับฟังคติธรรมจากคณะพระสงฆ์วัดสองแคว ความว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญของโลก เป็นวันที่ประวัติศาสตร์รับรอง ต้องมีความเสมอกัน สมชีวิต 4 หมายถึง ความเป็นอยู่พอดีหรือความเป็นอยู่สมดุล 1. สมสัทธา (มีศรัทธาสมกัน) 2. สมสีลา (มีศีลสมกัน) 3. สมจาคา (มีจาคะสมกัน) 4. สมปัญญา (มีปัญญาสมกัน)