อบจ.แพร่ เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2567

26
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ