จ.แพร่จัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดแพร่สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัดแพร่

17
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

 วันนี้ (13 พ.ค. 2567) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดแพร่ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าพื้นถิ่นเมืองแพรให้เป็นที่รู้จัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัดแพร่ และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่

สำหรับจังหวัดแพร่ได้ประกาศรับสมัครกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า เข้าประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ประเภทผ้าทอจก/ผ้าตีนจก จำนวน 15 ชิ้น ประเภทปั๊มลาย/ผ้าบาติก/มัดย้อม จำนวน 27 ชิ้น ประเภทผ้าปัก จำนวน 4 ชิ้น ประเภทผ้ายก จำนวน 5 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 51 ชิ้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ สำหรับผลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จะจัดส่งไฟล์ข้อมูลเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story) ผ้าที่ชนะการประกวด ให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป