หอการค้าจังหวัดแพร่เข้ารับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประจำปี 2566

26
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ นายรวิชญ์  วงษ์วรกุล ประธาน yec แพร่ นางสาวปานกมล รังษี ,นายนรุตม์ ภัทรชัยพร, นางจารุวรรณ ไชยบุญเรือง  เป็นตัวแทน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยเป็นผู้มอบรางวัล ในการประชุมใหญ่หอการค้าภาคConnect The Dotsการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาค 5 ภาคประจำปี 2567วันที่ 13 พฤษภาคม 2567ณโรงแรมโกลเด์น ทิวลิป ซอฟเฟอรีบ กรุงเทพฯ

หอการค้าจังหวัดแพร่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ ทำงาน ประสานงานและทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกัน  ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดแพร่ รวมถึง องค์กรหน่วยงานราชการ ภาครัฐ,ภาคเอกชน องค์กรพันธมิตร, สื่อมวลชน และอีกหลายๆท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ และทำงานร่วมกันในห้วงเวลาที่ผ่านมา