เทศบาลตำบลร้องกวางจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

147
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลร้องกวาง (สนามเหนือ) โดยมี นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีตัวแทนนักกีฬาจาก 8 หมู่บ้าน ในเขตตำบลร้องกวาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และร่วมขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่

ซึ่งผลการประกวดต่างๆ มีดังนี้ ทีมที่ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ ทีมสีแดง (หมู่ที่ 7 ตำบลร้องกวาง) ทีมที่ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ได้แก่ ทีมสีทอง (หมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง) และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ทีมสีม่วง (หมู่ที่ 1 ตำบลร้องกวาง) การจัดการแข้งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน.