เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” 24 กุมภาพันธ์ 2567

57
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลจิตอาสา ประธานชุมชนและประชาชนชุมชนเหมืองหิตต้นธง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” 24 กุมภาพันธ์ 2567

เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชนร่วมสมัย “ภาพสวยในซอยเล็ก ร้านเด็ดในซอยลับ” โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ล้างทำความสะอาด และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณชุมชนเหมืองหิตต้นธง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่