นายกโชคชัยฯเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขต เทศบาลเมืองแพร่

105
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ อสม. ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมสำเร็จรูป

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ชุมชนศรีชุม จำนวน 2 ราย ชุมชนเชตวัน จำนวน 1 ราย ชุมชนศรีบุญเรือง จำนวน 1 ราย ชุมชนร่องซ้อ จำนวน 2 ราย ชุมชนเหมืองหิตต้นธง จำนวน 1 ราย และชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)

บทความก่อนหน้านี้ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแพร่
บทความถัดไป(มีคลิป)ภารกิจ 5 ชั่วโมงรวมพลช่วยเหลือหนุ่มไปหาเห็ดตกเขาบาดเจ็บกลางป่า