เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดแพร่”

37
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดแพร่” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดแพร่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องนครา พาวิเลียน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่