เทศบาลเมืองแพร่ จัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อย่างสนุกสนาน

133
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 08.30-17.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2566 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 18 ชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น ตลอดจนรู้จักกฎและกติกา มารยาท ของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 16 กันยายน 2566

โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย/การใช้เครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในชุมชน 2. การแข่งขันกีฬาเปตอง 3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) 4. การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง) และ 5. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ (VIP) ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่และพนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประธานชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ณ ศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย

ทั้งนี้ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

1. ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ สีน้ำเงิน/2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ สีเหลือง/3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ สีชมพู

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)

1. ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500 บาท ได้แก่ สีเขียว/2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ สีชมพู/3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ สีส้ม

การแข่งขันกีฬาเปตอง

รุ่นประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 59 ปี

1. ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ ทีมที่หนึ่งสีเขียว/2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท ได้แก่ สีเหลือง/

3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ ทีมที่สองสีแดง

รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 60 ปีขึ้นไป

1. ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ ทีมที่ 1 ทีมที่สองสีเหลือง/2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท ได้แก่ สีน้ำเงิน/

3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ ทีมที่หนึ่งสีเหลือง

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

1. ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ สีเขียว/2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ สีเหลือง/3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ สีชมพู

การแข่งขันการใช้เครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในชุมชน

1. ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเพชรรัตน์/2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนสระบ่อแก้ว/3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนร่องซ้อ