นายกโชคชัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยสู่อาเซียน “กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิด”

34
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 “กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิด” ของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พร้อมทั้งมอบโอวาท สร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียน ในการสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิดจังหวัดแพร่รวมทั้งให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

โดยมีนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงและคณะครูฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่