เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดแพร่

23
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำขนาดต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่

โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

บทความก่อนหน้านี้(มีคลิป)พ่อยืนน้ำตาตกมองบ้านตัวเองที่ถูกลูกคลั่งยาบ้าเผาวอดทั้งหลัง
บทความถัดไปอบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย