อบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย

20
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่