หนึ่งเดียวในโลก ใช้ “ดอกลีลาวดี” ไหว้ครูบากัญจนอรัญญวาสี(ครูบามหาเถร) วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

183
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ตามที่ คณะศรัทธาวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ จัดงาน งานประเพณีนมัสการปิดทองพระ และสรงน้ำพระธาตุครูบากัญจนอรัญวาสี (ครูบามหาเถร) ประจำปี 2566 เพื่อนมัสการพระธาตุครูบากัญจนอรัญญวาสี (ครูบามหาเถร) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ความสำคัญในพระธรรมคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่นแก่ประชาชนชาวอำเภอสูงเม่น และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดแพร่ได้มีส่วนร่วมในการจรรโลงพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก

โดย พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น พระครูวิบูลสรภัญ (พระมหาฉัตรเทพ) ผอ.สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น เป็นประธานฝ่างสงฆ์ นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น ประธานในพิธีเปิด นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น กล่าวรายงาน และมีพุทธสานิกชนชาว อ.สูงเม่น และใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีในวันนี้ โดยปีนนี้พิเศษไม่เหมือนที่อื่นพิเศษในรอบ 59 ปี คือ จะใช้ “ดอกลีลาวดี” ทำเป็นกรวยดอกไม้ในการไหว้สาครูบามหาเถร ซึ่งถือว่าแปลกไม่เหมือนที่ไหนในโลก

โดย พระมหาฉัตรเทพลีลาวดี เจริญพรว่า ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ แห่งการตามรอยธัมม์ งานสรงน้ำธัมมเจดีย์ วัดสูงเม่นปีนี้ มีพิธีบูชาเสากัญจนะ “ด้วยดอกลีลาวดี” ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งพระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาผู้ประกาศตนตามรอยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อหลวงปู่ ครูบากัญจนอรัญญวาสี (ครูบามหาเถร) สร้างธัมม์ที่ไหนเสร็จ ก็จะปลูกต้นลีลาวดีไว้ เป็นที่ระลึก ร่วมกับ ต้นโพธิ์ (สัญลักษณ์ของพระพุทธ) และ ต้นลาน (สัญลักษณ์ของพระธัมม์) งานปีนี้ จึงนำดอกลีลาวดี มาร่วมบูชา

โดยภายในวัดสูงเม่น จะมี “เสากัญจนะ” เสาหลักชัย ของ เมืองธัมม์ เสาแรกของโลก เราก็จะนำ ดอกลีลาวดี น้อมถวายบูชา เป็นธัมมานุสสติ ถวายแดหลวงปู่ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ( ครูบามหาเถร ) ผู้เป็นปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ วัดพระสิงห์หลวง..จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้เป็นประธานสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนาทั่วล้านนาล้านช้างและนำคัมภีร์จำนวนมหาศาลนำมาไว้ที่วัดสูงเม่น โดยมีช้าง เป็นพาหนะหลักแบกธัมม์มาจำนวนมากมาไว้ที่วัดสูงเม่น วัดบ้านเกิดของหลวงปู่ครูบามหาเถร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำนักเรียนกลางของล้านนาล้านช้างเมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้จึงได้งานเพื่อถวายถวายแดหลวงปู่ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ( ครูบามหาเถร ) ด้วยดอกลีลาวดี ดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้นส.นพมาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
บทความถัดไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับคณะศรัทธาวัดบ้านเหล่า จัดงานประจำปีประเพณีไหว้สาพระธาตุเหล่าศรีโพธิ