องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับคณะศรัทธาวัดบ้านเหล่า จัดงานประจำปีประเพณีไหว้สาพระธาตุเหล่าศรีโพธิ

120
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย น.ส.สุธีรา  พณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  และคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงาน ได้ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านเหล่าหมู่ที่ 5 ต.นาจักร อ.เมือง  จัดงานประจำปีประเพณีไหว้สาพระธาตุเหล่าศรีโพธิ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี

บทความก่อนหน้านี้หนึ่งเดียวในโลก ใช้ “ดอกลีลาวดี” ไหว้ครูบากัญจนอรัญญวาสี(ครูบามหาเถร) วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
บทความถัดไปอบต.ดอนมูล เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี