องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับคณะศรัทธาวัดบ้านเหล่า จัดงานประจำปีประเพณีไหว้สาพระธาตุเหล่าศรีโพธิ

123
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย น.ส.สุธีรา  พณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  และคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงาน ได้ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านเหล่าหมู่ที่ 5 ต.นาจักร อ.เมือง  จัดงานประจำปีประเพณีไหว้สาพระธาตุเหล่าศรีโพธิ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี