นส.นพมาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

61
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.15 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทความก่อนหน้านี้วัดพระธาตุช่อแฮ เวียนเทียนวันวิสาขบูชา รอบองค์พระธาตุช่อแฮ 45 รอบ เท่ากับการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
บทความถัดไปหนึ่งเดียวในโลก ใช้ “ดอกลีลาวดี” ไหว้ครูบากัญจนอรัญญวาสี(ครูบามหาเถร) วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่