เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ จัด “กิจกรรมบอดี้ กรองกัน แก้พฤติกรรมเสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้” ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงและโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ

23
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ จัดกิจกรรมกรองพฤติกรรมเสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้ “กิจกรรมบอดี้ กรองกัน แก้พฤติกรรมเสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้” เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมและศักยภาพการเรียนรู้ ที่พัฒนาทั้งสมาธิ สติปัญญา ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและพิเศษในทุกกลุ่ม (ออทิสติก สมาธิสั้น ซนไม่นิ่ง บกพร่องการรับรู้ การเรียนรู้ บกพร่องสติปัญญา มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม)

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมงานคุณโฉมยงค์  บุตรราช และทีมงานนักกิจกรรมบำบัด รพ.แพร่ โอกาสนี้นางทองมัน สิทธิกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พร้อมด้วยนางสาวเมตตาภรณ์ จรรยางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่