อบต.ดอนมูล จัดโครงการบริหารจัดการขยะ อบรมชาวบ้านคัดแยกขยะและนำมารีไซเคิล

51
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล นำโดยนายวสันต์ ปารมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมอบรมการนำขยะมารีไซเคิล (การทำพัดจากสลากกินแบ่งรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซเคิล สร้างรายได้จากขยะแต่ละประเภท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ  โดยวิทยากร อ.นงลักษณ์ เอื้อประเสริฐ บรรยายให้ความรู้ ณ วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่