พช.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.วังชิ้น

74
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมติดตามการดำเนินงานฯนางลั่นทม โชติดิลก ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังชิ้น พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามดังกล่าว

การลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น ในวันนี้ เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอวังชิ้น กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย 1.โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 2.โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” 3.เตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 16 นางศรีพรรณ ธูปบูชา พัฒนาการอำเภอวังชิ้น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น นำผู้นำชุมชนในฐานะคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางการดำเนินงาน ทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้น

ในการนี้ อำเภอวังชิ้น มีหมู่บ้านที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น จำนวน 26 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อีก 2 หมู่บ้าน โดยนางณัฐธยาน์ โปธิมา ได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการระดมทุนเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากเงินขวัญถุงพระราชทาน ให้เพิ่มพูนด้วยทุนปัญญา และทุนศรัทธา เพื่อให้หมู่บ้านหรือชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ซึ่งจังหวัดแพร่ มีกิจกรรมของเครือข่ายฯ ภายใต้ชื่อว่า “12 บาททุนแห่งศรัทธา 12 สิงหา เพื่อแม่ของแผ่นดิน” เชิญชวนให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมทบเงินครัวเรือนละ 12 บาท เข้ากองทุนฯ