นายกเสรีฯลงสำรวจไฟแสงสว่างริมท่าน้ำยมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

188
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไชยามาตย์ หมู่ที่1 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา และใช้บริเวณถนนริมท่าน้ำยม หมู่ที่ 1 ออกกำลังกาย สันทนาการได้มีแสงสว่างเพียงพอ