เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลร้านค้าเขตเทศบาล

84
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ตามโครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตามแนววิถีชีวิตใหม่ ตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food  Good Health) ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste) และตลาดนัดน่าซื้อ (Health Market) ได้ทำการสุ่มตรวจร้านอาหาร Street Food จำนวน 20 ร้านค้า และสุ่มตรวจอาหารปนเปื้อนสารในอาหาร 50 ตัวอย่าง ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแพร่คริสเตียน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่