นายกอ้อฯนำทีมควบคุมโรคออกให้คำแนะนำพร้อมมอบสติ๊กเกอร์พนักงานร้านนี้ได้รับวัคซีนโควิด19ครบ100%

136
40
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ทีมควบคุมโรคตำบลนาจักร นำโดย นางสาวสุธีรา พณะพล นายก อบต.นาจักร นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย  รองนายก อบต.นาจักร พร้อมงานสาธารณสุข  และผอ.ศุภวิชญ์  อินทรประดิษฐ์ ผอ.รพสต.นาจักร พร้อม เจ้าหน้าที่รพ.สต. นาจักร ร่วมกับ อสม.ตำบลนาจักร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการโควิท 19 ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลนาจักรพร้อมมอบสติ๊กเกอร์ “พนักงานร้านนี้ได้รับวัคซีน โควิด 19 ครบ 100%” ให้กับสถานประกอบการด้วย