นายกเสรีฯมีความห่วงใยมอบหมายเลขาฯเข้าเยี่ยมดช.เสฏฐวุฒิจันทร์หมื่น เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย

482
3
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.นายเสรี  เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยสิบเอกพิเชษฐ  เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวเด็กชาย เสฏฐวุฒิ  จันทร์หมื่น นักเรียนชั้นปฐมวัย 2 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย