ภาพชนะเลิศการประกวดในงานลอยกระทงเทศบาลเมืองแพร่

164
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ จัดงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2564 โดยกิจรรมประกอบด้วย การประกวดกระทงฝีมือ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ประชาชนทั่วไป การประกวดโคมแขวนเมืองแป้ การประกวดตีกลองปูจา ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้  พิธีสืบชะตาแม่น้ำยม เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา ตามประเพณีความเชื่อโบราณที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พนักงานเทศบาลและประชาชน เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม ณ บริเวณท่าน้ำเชตวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “แอ่วกาดสามวัย ม่วนใจ๋ยี่เป็ง” ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ และการแข่งขันบอกไฟดอก (ประเภทขี้ขาง) ณ บริเวณสนามหลวงจังหวัดแพร่ (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9) โดยแต่ละกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และมีจุดคัดกรอง (ตรวจวัดอุณหภูมิ)

ทั้งนี้ ผลการประกวดตีกลองปูจา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอนุบาลแพร่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมคนเฒ่าลืมลาย

ผลการประกวดกระทงฝีมือ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสวรรค์สร้างสรร (โรงเรียนสวรรคนิเวศ)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1

ผลการประกวดกระทงฝีมือ ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1

ผลการประกวดกระทงฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชุมชนบ้านนาอุ่นน่อง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชุมชนเชตวันร่วมกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมละอ่อนอาชีวแพร่ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่)

ผลการประกวดโคมแขวนเมืองแป้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสาธิตเชตวัน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม มจร. วิทยาเขตแพร่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง

ผลการประกวดบอกไฟดอก

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลูกกุยไฟ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหนีบ่ออกจะบอกฮื้อ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมลูกกุยไฟ 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่