วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

40
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันนี้13 ต.ค.64 เวลา 09.30 น.ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ภาคเช้าเวลา 09.30 น. น.ส.เกษร ปลาลาศ ประธานสภาวัฒนธรรมอ.เมืองแพร่ ประธานฝ่านฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภาเทศบาลต.ช่อแฮ จุดเทียนส่องธรรม  พิธีสงฆ์ และ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา “ธรรมิกมหาราชกถา” จากนั้นน.ส.เกษร ปลาลาศ ประธานสภาวัฒนธรรมอ.เมืองแพร่ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระสงฆ์ 8 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ทอดผ้าไตรบังสุกุล  ประเคนไทยธรรม เจริญจิตตภาวนา พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

ภาคค่ำ พระภิกษุ สามเณร และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เวลา 18.00 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล แผ่เมตตา

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง เจริญพรว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครั้งหนี่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ได้เสด็จกราบสักการะ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ วันที่ 16 มีนาคม 2501 ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  มีการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live และ youtube channelวัดพระธาตุช่อ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่