เทศบาลเมืองแพร่ประชุมการติดตามงบเหลือจ่าย-เงินอุดหนุนปี64

78
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยรายละเอียดการประชุมประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในงบเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2564

รวมถึงสถานการณ์และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละโครงการ การสรุปการประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ. 2566 – 2570 )

โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้องประชุมสภาชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่