ว.เทคนิคแพร่ แหวกแนว เหมาสองแถว ศึกษาดูงาน

29
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นำโดย นายอัศวิน ขุ่มอาวุธ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ให้กับ นักเรียน ระดับ ปวช.1 ทุกแผนก เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ตามโครงการ ก่อสร้างทางและพัฒนาจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานตามสาขางาน ตามสภาพการทำงาน และบุรณาการหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างงานให้ผู้ประกอบการรถสองแถวในพื้นที่ให้มีรายได้อีกด้วย