อบต.เวียงทอง ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

14
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนางสาววันทนา ปัญญาเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย สจ.สุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่