สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน

32
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567เวลา 09.30 น.นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมฯสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ โดยว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์ คำไหว  นายกสมาคมฯมอบหมายให้ นายอรุณสิทธิ์ ธรรมโม อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้เป็นไปตามแผนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ รวมถึงสอดคล้องกับมาตราการรับมือฤดูฝน ปี 2567 ของสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่