เทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทุ่งต้อม

16
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางรีนา อุตตะมะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทุ่งต้อม (เพิ่มเติม) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ณ บริเวณที่ทำการชุมชนทุ่งต้อม ทั้งนี้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนทุ่งต้อม ได้แก่ 1. นางสาวนงนุช ดวงเกษม 2. นางเยาวเรศ ผาทอง