เทศบาลต.ช่อแฮจัดอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

22
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ผู้อำนวยการ อปพร. เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567

โดยมีนางดวงพร  รองเดช  ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและพนักงานร่วมพิธีเปิดอบรมทบทวนฯ อปพร.ในวันนี้ โดยจะมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และได้เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศึกษาวิวัฒนาการด้านการจัดการภัยพิบัติในปัจจุบัน