สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ประชุมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่

36
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ ดำเนินงานตามกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม ทิศทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ และการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมแรงงาน นอกระบบจังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการชมรมแรงงานนอกระบบและสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน

ในการประชุมครั้งนี้นางสาวนันทรัตน์  วิเศษไพฑูรย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ นายวัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี นางสิรินพร หงษ์ชัย ประธานบิสคลับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน,สินค้าของฝากของดีเมืองแพร่, กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรผาสิงห์หมอพื้นบ้านเวียงโกศัยแหล่งเรียนรู้เกษตรและสมุนไพร ร่วมด้วย ณ. ห้องประชุมมิถิลาโฮมสเตย์ พิพิธภัณฑ์บ้านเทพจันทรคุปต์ ตั้งอยู่ 9/1 หมู่ 9 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวีรเดช  อินทวงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม