(มีคลิป)เกษตรกร2อำเภอบุกขอ“วรวัจน์ฯ”ช่วยราคาข้าวตกต่ำ

https://youtu.be/k8qEdGUNr7Q เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ก.ย.64 นายประยูร กำยาน อดีต นายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย นางมณฑา เทียนทอง สท.เทศบาลตำบลปงป่าหวาย นำเกษตรกร ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย และ อ.สูงเม่น กว่า 80 คน เดินทางไปพบ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล...

(มีคลิป)“ของดีที่บ้านปางงุ้น”อ.วังชิ้นเตรียมพร้อมเปิดประเทศ

https://youtu.be/dINT19HW1u0 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ณ บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน...

เปิดศูนย์เรียนรู้จำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจร

วันที่ 20 ก.ย.64 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านค้างใจ ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีบประมาณ   2564 ณ ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.แพร่ ร่วมกับ อบต.แม่เกิ๋ง และศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงน้อมนำหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

บริษัทเอปิโตรเลียมจำกัดรับใบประกาศเกียรติคุณ

นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอปิโตรเลียมจำกัด รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่นำแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริการกิจการ(GLP) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ จากนายวรญาน บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมประชาพิจารณ์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เมืองเก่าแพร่ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องเมืองแพร่ (ถนนเจริญเมือง)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เมืองเก่าแพร่ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องเมืองแพร่ คือบริเวณ “ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่งถึงหน้าศาลจังหวัดแพร่ ”โดยมีรายละเอียดในการประชุมประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยเรื่อง การปรับปรุงทางเท้า ขยายทางเท้าในบางส่วน การเพิ่มเติ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การเพิ่มเติมระบบกล้อง CCTV การปรับปรุงท่อระบายน้ำ และการออกแบบเพิ่มเติม...

วัดพระธาตุช่อแฮจัดประเพณีตานสลากก๋วยออนไลน์

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า ตามที่ทางวัดได้จัดงานประเพณีตานสลากก๋วยเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ใต้หรือเดือน 12  นำไปถวายแต่พระสงฆ์ในวันดังกล่าวโดยไม่เจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง  ปีนี้ตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 จุดเด่นของประเพณีตานสลากก๋วยที่วัดพระธาตุช่อแฮ คือ ยังคงใช้ก๋วยหรือชะลอม บรรจุเครื่องไทยทานตามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน            แต่ปีนี้เนื่องจากเกิดภาวะโรคโควิด...

อบต.บ้านปินป้องกัน-แก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64 อบต.บ้านปิน นำโดย นางสาวยุพลพร  ศรีจันทร์แดง  นายก อบต.บ้านปิน  ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เพื่อให้วามรู้แก่ประชาชนในตำบลบ้านปิน  ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรลอง

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ 18 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ โดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance – คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต)...

อบต.บ้านปินปล่อยปลา’วันประมงแห่งชาติ’

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 ก.ย.64 นางสาวยุพลพร ศรีจันทร์แดง นายก อบต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน หมู่ที่ 1 บ้านนาสาร ต.บ้านปิน  โดยได้รับนำพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดกว่าหมื่นตัว โดยมีคณะผู้บริหาร...

โรงเรียนวัดเมธังกราวาสเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวชนัญชิดา  กาสิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางลำดวน  สาสูงเนิน หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย และคณะครูสายชั้นอนุบาล เข้ารับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รอบที่สอง ปีการศึกษา 2563 – 2565 โดยมี...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้