ร.ร.เจริญศิลป์ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

43
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.67 นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะครูในโอกาสก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการสอนแก่นักเรียน นอกจากนี้ยังมอบรางวัลแก่ครูที่ผ่านการประกวดและประเมินมาตรฐานการสอนระดับต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ในการเป็นครูผู้สอนที่ดีมีคุณภาพ ต่อไป