เทศบาลตำบลช่อแฮมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

13
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 14 พฤษภาคม 67 นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านมอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เป็นการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (เหตุวาตภัยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา) ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเงินช่วยเหลือราษฎรนี้ได้รับการพิจารณาจากการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งจัดให้มีการประชุมกันก่อนที่จะมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว