เทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

43
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีนักวิจัยภาคสนาม นำโดย ผศ.ดร.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมการประเมิน

โดยเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำเสนอรูปธรรมการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลร้องกวาง และนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น “ โครงการลดความรุนแรงและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา (Reduce violence and strengthen safety in schools) เข้าร่วมการประเมิน