เด็กพิริยาลัยเจ๋งคว้าเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

391
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ตามที่ศูนย์สอวน.(ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567  ณ โรงแรมคุ้มภูคำและโรงแรมอีสตินตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นตัวแทนของศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ จำนวน 16 ศูนย์ๆละ 6 คน รวม 96 คน ซึ่งผ่านการสอบแข่งขันคัดเลือกในแต่ละศูนย์ เข้าอบรมเข้มค่าย 1 จำนวน 64  คน สอบผ่านค่าย 1 เข้าค่าย 2 จำนวน 34 คนและสอบคัดเลือกให้เหลือ 6 คน เป็นตัวแทนศูนย์แต่ละศูนย์เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งมีรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร นับเป็นการแข่งขันสุดยอดอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ของประเทศ

สำหรับศูนย์สอบสอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบการศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนศูนย์ จำนวน 6 คน เข้าแข่งขัน ดังนี้ 1 นายไอศูรย์ ศักดิสกุลพงษ์ รร.ยุพราชวิทยาลัย 2.นายกิตติภัทร เธียรวัฒนกุล รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.นายณัฐสุต สันติภูบาล รร.สามัคคีวิทยาคม 4.นายกันต์กวี หม่องทา รร.บุญวาทย์วิทยาลัย  5.นายอนุภัทร ภูวเศรษฐ์ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 6.นายธนากร ผดุงวงศ์ รร.พิริยาลัย จ.แพร่

ผลการสอบแข่งขันปรากฏว่า นายธนากร ผดุงวงศ์ นักเรียน รร.พิริยาลัย จ.แพร่ ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร และได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเข้ม ค่าย 1สสวท.

ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนระหงส์ ผอ.รร.พิริยาลัย จ.แพร่ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายธนากร ผดุงวงศ์ นักเรียนคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ในรอบ 21 ปีของโรงเรียน ทราบมาว่าปีการศึกษา2565 เขาได้เป็นตัวแทนศูนย์ สวอน.มช.เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ได้รับเหรียญทองแดง มาปีนี้ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ขยันขันแข็งมานะพยายาม จนประสบผลสำเร็จ เขาเป็นนักเรียนดี เรียนเก่ง มีน้ำใจ เสียสละแบ่งปันความรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เพื่อนๆน้องๆเห็นได้ชัดเจนจากการเป็นติวเตอร์ติวเข้มน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 13-15 มี.ค.67 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติรอบแรก ประสบผลสำเร็จน้องๆได้รับเหรียญทองหลายคน ถือเป็นความภาคภูมิใจในการมีจิตอาสา สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

สำหรับนายธนากร ผดุงวงศ์ เรียนอยู่ชั้น ม.4/1 (ห้องเรียนพิเศษ)เป็นบุตรนายอภิวัฒน์ นางสิรินทิพย์ ผดุงวงศ์ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แพร่ เป็นหลานชายคนเดียวของนายพิจิตร ผดุงวงศ์  อดีตหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สพท.แพร่ และนางไพลิน ผดุงวงศ์ อดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง