สพป.แพร่ เขต1เตือนอย่างหลงเชื่อแอบอ้างเป็นจนท.หลอกโหลดแอปพลิเคชันปลอมและอื่นๆ

42
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

 ผ้สื่อข่าวแจ้งว่า ขณะนี้สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการบำนาญว่ามีมิจฉาชีพ ได้โทรศัพท์ถึงข้าราชการบำนาญ แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลของ สพป.แพร่ เขต 1โดยได้แจ้งให้ข้าราชการบำนาญ เช่น (1 ได้รับเงินคงค้างหรือเงินใดๆ จากรัฐบาล (2) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งให้ปรับฐานข้อมูลข้าราชการบำนาญ (3) ให้ลงทะเบียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นโดยมีพฤติการณ์ดังนี้

1. สอบถามยี่ห้อ รุ่น โทรศัพท์ที่ใช้/2. สอบถามข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือให้ส่งสำเนา ก.พ.7 เป็นต้น/3.ให้แอดไลน์ปลอม ซึ่งใช้ชื่อ สพป.แพร่ เขต 1 หรือชื่อหน่วยงานราชการ/4. ให้โหลดแอปพลิเคชันปลอม หรือให้กดลิ้งค์ปลอม หรือกระทำการใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือ/5. สอบถามรหัส OTP เพื่อนำเข้าไปยังแอปพลิเคชันของธนาคารและถอนเงินออกไปโปรดอย่าหลงเชื่อและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ของ สพป.แพร่เขต 1 โดยตรง ที่กลุ่มกฎหมายและคดีโทร. 08 1951 9471หรือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (คุณหทัยรัตน์)โทร. 08 6421 0385