พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” และงานเทศกาลลาบแป้และของกิ๋นบ้านเฮา

73
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” และงานเทศกาลลาบแป้และของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี 2567

เพื่อมุ่งเน้นสืบสานคุณค่าสาระมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่การรับรู้ของทุกประเทศ สนับสนุนการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” และในโอกาสที่ทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran inThailand, Traditional Thai New Year Festival) ให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ร่วมสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ มีการแสดงทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามพร้อมประชาสัมพันธ์สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติ

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีชุดการแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ อาทิ การแสดงฟ้อนนพสะหลี ปี๋ใหม่เมือง จากโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง การแสดงฟ้อนแก่ตัวตาย จากโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การแสดงม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง จากโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ การแสดงรำวงปี๋ใหม่เมือง จากโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล การแสดงจุ้มจะหรี่ ปี๋ใหม่เมือง จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน และปิดท้ายงานด้วยการรับชมรับฟังเพลงจากศิลปิน “ต่าย อรทัย” ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)