อบต.เวียงทองจัดสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำตำบลอย่างม่วนซื่น

80
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์ตำบลเวียงทอง ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำตำบลเวียงทอง” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง จัดขบวนแห่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสมานสามัคคี ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เป็นถึงลักษณะของความเป็นไทย โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดยเริ่มเดินขบวนจากหน้าโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร ถึงท่าน้ำยมหน้าวัดผาสุก

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนนำบลเวียงทอง , ขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนแห่น้ำอบน้ำหอม , ขบวนถือตุง , ขบวนแม่บ้านอุ้มขันและหาบน้ำส้มป่อย ขบวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ขบวนแห่นางสงกรานต์ และการแสดงรำวงย้อนยุค

โดยมีสมาชิกสภาฯ , หัวหน้าส่วนราชการ – พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มชมรมต่างๆ และประชาชน ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ พร้อมกันนี้มีนายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น ให้เกียรติร่วมงานด้วย ณ ท่าน้ำยมหน้าวัดผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่