เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีห่มผ้าพระธาตุ ณ วัดพงษ์สุนันท์

49
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชนและประชาชนจากชุมชนพงษ์สุนันท์ ร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุ ณ วัดพงษ์สุนันท์ ตามโครงการห่มพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่

เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรมและจรรโลงคุณงามความดี ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน