อบจ.แพร่ ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

50
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  มอบหมายให้ นายจักริน เป็นบุญ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุม เรื่องการติดตามแก้ไขปัญหา อุทกภัยน้ำท่วมขัง แยกนาแหลม  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

โดยมี นายสายัณห์ กาวีวงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่