อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยทำงานเชิงรุก รณรงค์เคาะประตูบ้านสร้างความตระหนักรับรู้เรื่องไฟป่า

78
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ นายกมล  นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สั่งการให้หน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ทุกหน่วย ดำเนินการรณรงค์เคาะประตูบ้าน สร้างความตระหนักรับรู้ และร่วมกันป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามข้อสั่งการของท่าน อรรพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ และลดปัญหาหมอกควัน PM 2.5 โดยเฉพาะในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย นำโดย นายประวิทย์  ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและเจ้าหน้าที่ ฯ ได้ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขตอุทยานในการช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่ารวมถึงการประสานขอกำลังในการเข้าดับไฟป่า ในกรณีที่เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งราษฎรเหล่านี้พร้อมที่จะเข้าร่วมงานควบคุมไฟป่าและในเวลา 18.30 น. ของวันเดียวกัน นายประวิทย์  ใจคำ ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเหล่าผู้นำทางจิตวิญญาณ (เก๊าผี/หมอผี) ของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและได้เป็นหมู่บ้านเครือข่ายในการป้องกันไฟป่าของอุทยาน ฯ การไปพบปะในครั้งนี้ได้มอบเสื้อสำหรับราษฎรอาสาดับไฟป่าไว้ส่วมใส่ขณะปฏิบัติงาน ในวงสนทนาได้มีการพูดคุยหารือกันถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมไฟป่าไม้ให้เกิดขึ้น ในพื้นที่

รวมทั้งได้ขอความร่วมมือในการสนธิกำลังกันระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองคนเข้าป่าในพื้นที่หมู่บ้าน การใช้เสียงตามสายในการรณรงค์ รวมไปถึงการใช้หลักความเชื่อทางจิตวิญญาณของชนเผ่าในการป้องกันการเกิดไฟป่า ซึ่งกิจกรมทางความเชื่อของพื้นที่จะมีกำหนดจัดกิจกรรมบวงสรวงผีขุนน้ำให้ปกป้องดูแลผืนป่า การทำพิธีสาปแช่งผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผาป่าในเขตอุทยานและการดื่มน้ำสาบานเพื่อแสดงตนในการร่วมกันปกป้องดูแลผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดให้มีการต่อเนื่องทุกปีโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2567 จะมีการเชิญผู้นำทางจิตวิญญาณ (เก๊าผี/หมอผี) ของชนเผ่ากะเหรี่ยงในทุกหมู่บ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ซึ่งมีอยู่กว่า 10 หมู่บ้านมาเป็นผู้ทำพิธี และมีการเชิญหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอวังชิ้น และพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบแนวเขตอุทยานซึ่งคาดว่าจะมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

และในวันเดียวกันอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และย้ำเตือนขอความร่วมมือผู้นำรวมกับพี่น้องประชานในเขตตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในการห้ามลักลอบเผาป่า รวมถึงเรื่องการลดการจุดไฟเผาในพื้นที่การเกษตร แล้วปล่อยให้ลุกลามเข้าสู่เขตป่า จากข้อเท็จจริงในช่วงสาม สี่ วันที่ผ่านมา ในเขตของตำบลสบปราบ เกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดใกล้แนวเขตอุทยาน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าในเขตป่าอนุรักษ์

นอกจากกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์แล้ว อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้ตรึงทั่วพื้นที่รับผิดชอบทั้งในฝั่งของจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปาง โดยได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัดของอุทยาน จำนวน 2 จุด ประจำหอดูไฟ 1 จุด และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 8 ชุดปฏิบัติการต่อวัน เพื่อลาดตระเวนสังเกต/เฝ้าระวังไฟป่าทั้งกลางวัน กลางคืนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา  และปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยยังได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายของอุทยาน ที่ได้มอบน้ำดื่มกว่า 800 โหล ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ และอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่อุทยาน รวมถึงราษฎรเครือข่ายป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูง